Categorii

Filtre

Mărime
Culoare

Cele mai populare

Niciun produs disponibil în acest moment

Protecţia la înălţime

Lucrul la înălţime presupune un risc permanent de cădere. Asigurarea împotriva acestui risc presupune existenţa unui ansamblu de elemente cu roluri distincte care acţionează împreună. Aceste produse (ham anticădere, mijloace de legătură, piese de ancorare, sisteme de pozitionare in timpul lucrului, absorbant de şoc, sisteme anticădere autoretrac...

Lucrul la înălţime presupune un risc permanent de cădere. Asigurarea împotriva acestui risc presupune existenţa unui ansamblu de elemente cu roluri distincte care acţionează împreună. Aceste produse (ham anticădere, mijloace de legătură, piese de ancorare, sisteme de pozitionare in timpul lucrului, absorbant de şoc, sisteme anticădere autoretractabile, accesorii) sunt reglementate de Directiva 89/686/CEE şi normele europene privind echipamentele individuale de protecţie (EIP).

Componenţa minimă a unui sistem de protecţie anticădere este: punctul sau mijlocul de ancorare (partea fixă sau flexibilă care asigură suportul), opritorul de cădere (elementul care atunci când apare deplasarea bruscă în jos produce blocarea acestuia), amortizorul de şoc (element care absoarbe energia corpului aflat în cădere până la un nivel care nu este dăunător), mijlocul de legătură (frânghie sau chingă textilă care face legătura între mijlocul de fixare şi ham) şi hamul de protecţie (care asigură fixarea corpului şi disiparea energiei de cădere uniform asupra sa).

Clasificarea, construcţia şi performanţele echipamentelor pentru protecţia lucrului la înălţime pleacă de la necesitatea de a înlătura riscurile existente şi pentru fiecare tip de situaţie în parte există soluţii constructive şi funcţionale standardizate la nivel European. Cunoaşterea în detaliu a riscurilor la fiecare loc de muncă este esenţială în alegerea corectă a echipamentului de protecţie necesar.

Detalii

Subcategorii

 • Centuri de poziţionare

  Centura de poziţionare este piesa centrală a unui sistem de poziţionare în timpul lucrului. Centura asigură DOAR POZIŢIONAREA corpului astfel încât ambele mâini să fie libere, ea nu este element de asigurare împotriva căderii. Centura trebuie să asigure confortul în timpul lucrului şi să permită prinderea elementului de legătură dar şi a câtorva alte accesorii. Centura trebuie montată în dreptul brâului sau mai sus de acesta. Dacă în timpul lucrului nu există riscul iminent de cădere atunci se poate folosi doar centura de poziţionare împreună cu o franghie de poziţionare (conform EN358). Dacă există riscul de cădere atunci, conform EN353-2 şi EN361, lucrătorul trebuie echipat obligatoriu cu un ham complet care să includă şi centura de poziţionare precum şi un opritor/atenuator de cădere EN355:2002.

 • Hamuri şi centuri complexe - gama economică

  Hamul complex reprezintă echipamentul de protecţie împotriva căderii care asigură fixarea corpului şi disiparea energiei de cădere în mod uniform. Hamul este format din chingi, centură, catarame şi alte elemente dispuse şi ajustate în mod adecvat pe corpul lucrătorului pentru a-l reţine pe durata căderii şi după oprirea acestuia. Prin construcţia sa el trebuie să reţină corpul în timpul căderii şi după aceasta să îl menţină suspendat la un unghi de 50 de grade în raport cu verticala. Hamurile complexe au minim două puncte de ancorare, unul anterior şi unui dorsal. De regulă, hamul include şi centura de poziţionare, oferind astfel toate funcţiile acesteia în timpul lucrului. Atât chingile superioare, cât şi cele inferioare trebuie sa aibă elemente reglabile pentru o ajustare cât mai bună pe corpul lucătorului asigurându-se echilibrul între necesitatea ca hamul să fie suficient de strâns pe corp şi necesitatea lucrătorului de a avea un confort minim. Toate hamurile trebuie testate şi avizate anual de către un organism autorizat. Dacă s-a produs o cădere, acel echipament se scoate din folosinţă în totalitatea sa. Toate elementele componente ale unui sistem care a oprit o cădere trebuie înlocuite indiferent dacă aparent acestea nu au suferit modificări fizice vizibile.

 • Hamuri şi centuri complexe - gama profesională

  Gama profesională a hamurilor complexe se diferenţiază de cea economică prin diverse accesorii suplimentare sau caracteristici constructive prin care se asigură funcţii suplimentare celor clasice sau un confort deosebit. Printre aceste caracteristici putem enumera: mai multe puncte de ancorare dintre care cel mai important este cel frontal de mijloc, utilizat pentru lucrul supendat în coardă, pernele amortizoare cu care sunt echipate chingile inghinale, pentru un confort sporit sau pentru lucrul în coardă. De asemenea, în această subcategorie putem întâlni sortimente dedicate de hamuri, cum ar fi hamurile pentru femei, cele din materiale ignifugate sau cele care integrează veste de lucru, din materiale normale sau de mare vizibilitate cu elemente reflectorizante. Toate hamurile trebuie testate şi avizate anual de către un organism autorizat. Dacă s-a produs o cădere, acel echipament se scoate din folosinţă în totalitatea sa. Toate elementele componente ale unui sistem care a oprit o cădere trebuie înloicuite indiferent dacă aparent acestea nu au suferit modificări fizice vizibile.

 • Corzi și chingi

  În lucrul la înălţime, coarda reprezintă un material tehnic de primă importanţă, asigurând securitatea şi viaţa celui care o utilizează. Frânghia este creată pentru a rezista tensiunilor exercitate în cazul unui accident iar testele la care sunt supuse în vederea certificării se fac pentru greutăţi care depăşesc cu 40% sau chiar 50% greutatea uzulă a unui lucrător. Frânghiile pot avea diverse grosimi, diverse lungimi, în conformitate cu felurite cazuri de scheme de asigurare necesare în practică. 

  Chingile de fixare sunt dispozitive de asigurare a încărcăturilor în timpul operațiunilor de ridicare sau de transport, care permit o fixare a mărfurilor foarte bună, indiferent de modul de ambalare a lor, în cutii, saci sau altfel.

 • Opritoare de cădere

  Opritoarele de cădere sunt acele părţi componente ale unui sistem anti-cădere care permit mişcarea lucrătorului liber în sus şi controlat în jos şi care în momentul în care se produce căderea declanşează blocarea deplasării. De regulă, sunt mecanisme mecanice care detectează mişcarea cu o viteză mult mai mare decât cea uzuală ca semn al căderii şi în acel moment blochează deplasarea. Opritoarele de cădere pot fi montate pe franghie sau pe cablu metalic. De asemenea, putem avea opritoare de cădere de tip rolex, care sunt alcătuite dintr-un rulou cu arc, pe care se înfăşoară chingă textilă sau cablu metalic, mişcarea lucrătorului făcându-se mult mai liber şi mai lin, în raza de lungime a coardei. Opritoarele de cădere de tip retractabil prezintă avantajul de a permite greutăţi mai mari pentru lucrător decât celelalte tipuri, precum şi lungimi mai mari, care pot ajunge la 15 şi chiar 25 de metri, fapt care permite o libertate mare de acţiune pentru utilizatori. Şi opritoarele de cădere sunt prevăzute cu indicatoare ale producerii unei căderi, eveniment după care echipamentul trebuie scos din uz. 

  Amortizorul de şoc este acea parte a unui sistem anti-cădere care are rolul de a atenua şocul căderii prin disiparea unei părţi e energiei de cădere. Acest lucru se realizează de regulă prin ruperea unor cusături practicate într-o bandă textilă împăturită şi ambalată în aşa fel încât din momentul producerii căderii şi până în momentul opririi, banda împăturită se desface şi se desfăşoară până la o lungime (de regulă) de 2 m. Desfacerea şi derularea se produce prin ruperea cusăturilor iar acest lucru consumă din energia cinetică apărută prin cădere. Absorbantul de şoc se montează de regulă între ham şi elementul de legătură, sau între elementul de legătură şi opritorul de cădere dar nu trebuie să lipsească în nici un caz, fiind elementul care face ca oprirea să nu fie bruscă, fapt care produce rănirea utilizatorului. În mod evident, după o cădere amortizorul nu mai poate fi folosit, fiind distrusă integritatea sa fizică.

 • Conectori

  Conectoarele reprezintă acea parte a unui sistem de protecție împotriva căderii care asigură fixarea corzii de siguranță, de salvare sau a opritorului de cădere autoretractant de un element fix. Acestea pot fi de tip buclă deschisă, sau închisă, ambele având funcție de înfășurare pe după un element fix stabil de tip grindă, schelă, creangă, traversă. Conectoarele deschise metalice se închid cu o carabinieră iar cele textile se pot închide cu o carabinieră sau se pot face laț. Pentru a asigura posibilitatea de fixare în orice condiții, conectoarele se produc din cablu de oțel sau din oțel sau din material textil și pot avea lungimi diferite, de la 30 de cm până la 200 cm cele textile și de la 80 cm la 10 m cele din cablu de oțel. Conectoarele textile pot fi simple, cu manșon de protecție.

 • Carabiniere

  Carabinierele şi cârligele sunt piesele care fac legătura între diferite părţi componente ale unui sistem de asigurare împotriva căderii. De regulă, sunt confecţionate din metal, din oţel sau din aluminiu aliat, pentru o greutate mai redusă. Carabinierele trebuie să aibă un element care să aibă închidere automată (cu arc) şi un sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Acesta este de regulă un manşon cu filet care după închiderea părţii mobile se înşurubează blocând astfel deschiderea sau poate fi un mecanism care nu se poate deschide decât dacă sunt apăsate concomitent două pârghii aflate în părţi opuse ale cârligului, eliminând astfel riscul de deschidere nedorită. Cârligele au deschidere mai mare decât carabinierele şi se folosesc pentru prinderea pe schele sau pe alte elemente cu diametru mai mare.

 • Linia vieţii

  Linia vieţii este un sistem integrat de asigurare împotriva căderii, care este permanent montat la locul de intervenţie. Aceste sisteme se proiectează în mod distinct, pentru fiecare clădire sau instalaţie industrială în parte iar în calculul ce se face se iau în considerare toate aspectele concrete, inclusiv numărul de lucători aflaţi concomitent la lucru. Elementul principal este un cablu de oţel galvanizat fixat pe clădire/instalaţie prin intermediul unor piese de ancorare astfel proiectate încât să permit culisarea unui cârlig special. Piesele de ancorare pot fi de capăt, intermediare sau de colţ, iar la un capăt trebuie să existe şi un element elastic pentru menţinerea cablului în stare întinsă şi cu rol de amortizor. Traseul cablului poate fi atât orizontal cât şi vertical. Acest sistem se justifică acolo unde intervenţiile care necesită asigurarea împotriva căderii sunt dese şi făcute de un număr mare de lucrători, deoarece implică un proiect complex, inclusiv un calcul de rezistenţă, efectuat de un inginer structurist şi instalare de către o firmă autorizată.

 • Scări, prăjini electroizolante, pinteni pentru cățărare

  Scările de acces la platformele de lucru aflate la înălțime pot fi fixe sau portabile, de uz interior sau exterior, realizate din diverse materiale, frânghie, cablu metalic, aluminiu. Cele portabile pot fi și extensibile, cu o latură sau cu două laturi.

  Prăjinile electroizolante sunt dispozitive de intervenţie la reţelele de electricitate aflate la înălţime. Se utilzează pentru manevrarea detectorului de tensiune, montarea garniturilor de legare la pământ, verificarea corespondenţei fazelor sau îndepărtarea obiectelor căzute pe instalaţie. Prăjinile sunt alcătuite dintr-un mâner telescopic din mai multe segmente, putând fi utilizate pentru intervenţii la înălţimi mai mici sau mai mari. În capătul superior se pot adapta mai multe tipuri de terminaţii, utilizate pentru montarea franghiilor cu diametru între 6 şi 10 mm, sau cârlige de agăţare de diferite dimensiuni.

  Pintenii pentru cățărare se utilizează la urcarea pe stâlpi sau copaci și  pot avea diferite soluții constructive.

 • Coșuri de scule, genți, rucsaci, centuri abdominale

  Centurile şi coşurile pentru scule sunt accesorii care cresc eficienţa lucrului, atât în cazul activităţilor la sol, dar mai ales în cazul activităţilor la înălţime. Centurile oferă spaţiu de depozitare a sculelor şi uneltelor de dimensiuni mici la purtător, făcând ca accesul la acestea să fie imediat şi facil, oferind în acelaşi timp şi spaţii limitate pentru materiale nesesare (cuie, şuruburi, altele asemenea). Coşurile sunt mult mai utile în activităţile care se desfăşoară la înălţime oferind spaţiu temporar de depozitare pentru unelte care pot avea dimensiuni mici şi medii.

  Centurile elastice abdominale au rolul de proteja mijlocul lucrătorului mai ales în timpul operaţiunilor de ridicare a obiectelor grele. Ele se montează în jurul brâului, se strâng cu curelele prevăzute cu benzi velcro asigurând astfel un suport lombar suplimentar.

 • Frânghii de siguranță și poziționare

  Frânghiile pot avea diverse grosimi, diverse lungimi, în conformitate cu felurite cazuri de scheme de asigurare necesare în practică. Elementele de legătură sunt acele componente ale unui sistem anti-cădere care unesc hamul cu frânghia sau cablul de asigurare. Elementele de legătură pot fi din frânghie sau din chingă textilă ţesută iar fixarea la capete se face cu conectori. Un conector poate fi o carabinieră sau un cârlig. Carabinierele şi cârligele se întâlnesc într-o gamă foarte variată de forme şi dimensiuni, dedicate unui număr mare de situaţii posibile. Carabinierele şi cârligele trebuie prevăzute cu elemente care să asigure împotriva deschiderii accidentale în timpul lucrului. Frânghiile pot avea lungime fixă sau variabilă, reglarea putându-se face cu diverse sisteme, unele cu blocare automată şi acţionate manual, de tip manustop. 

  Frânghiile pot fi de siguranță, care fac parte din sistemul de asigurare împotriva căderii și care se fixează doar de ham în punctele de ancorare sau de poziționare, care asigură doar menținerea poziției în timpul lucrului la înălțime, pentru a lăsa mâinile libere. Acestea se fixează de regulă de centura de poziționare în punctele abdominale, laterale.

  Amortizorul de şoc este acea parte a unui sistem anti-cădere care are rolul de a atenua şocul căderii prin disiparea unei părţi e energiei de cădere. Acest lucru se realizează de regulă prin ruperea unor cusături practicate într-o bandă textilă împăturită şi ambalată în aşa fel încât din momentul producerii căderii şi până în momentul opririi, banda împăturiltă se desface şi se desfăşoară până la o lungime (de regulă) de 2 m. Desfacerea şi derularea se produce prin ruperea cusăturilor iar acest lucru consumă din energia cinetică apărută prin cădere. Absorbantul de şoc se montează de regulă între ham şi elementul de legătură, sau între elementul de legătură şi opritorul de cădere dar nu trebuie să lipsească în nici un caz fiind elementul care face ca oprirea să nu fie bruscă, fapt care ar produce rănirea utilizatorului. În mod evident, după o cădere, amortizorul nu mai poate fi folosit, fiind distrusă integritatea sa fizică.

 • Dispozitive de ridicare și coborâre

  Dispozitivele de coborâre și ridicare se utilizează în situațiile de lucru în spații înguste, canale, puțuri, coșuri. Ele se montează de regulă pe tripozi și cu ajutorul unui scripete folosesc la manevrarea încărcăturilor de unelte, scule, piese de schimb dar și a lucrătorilor. Dispozitivele au sisteme de siguranță și de blocare pentru a preveni avarierea încărcăturilor sau accidentarea lucrătorilor. De asemenea, aceste dispozitive se utilizează de către echipele de salvatori pentru evacuarea din spațiile înguste a persoanelor accidentate, care pot fi conștiente sau nu. Dispozitivele sunt prevăzute cu frână automatică iar capacitatea maximă de manevrare este de 200 kg. În funcție de model lungimea maximă de acțiune este 50 m.

 • Opritoare de cădere pentru încărcături

  Aceste dizpozitive sunt destinate asigurării încărcăturilor de marfă pe timpul operațiunilor de ridicare sau mutare într-un șantier, când se utilizează o macara. Dispozitivele au o construcție solidă, de tip autoretractabil și cu amortizor de șoc inclus, suportând mase până la maxim 500 kg. Montarea lor se face în puncte de ancorare stabile care fac parte dintr-o structură stabilă care poate fi permanentă sau constituită special în acest scop. Categoria din care fac parte aceste dispozitive nu este cea de echipamente individuale de protecție, deoarece nu protejează un sigur individ, care este utilizator ci toate persoanele care se pot afla în raza de acțiune și de aceea sunt considerate mijloace de protecție colectivă.

 • Scaune pentru alpinism utilitar

  Scaunele se utilizează pentru lucrările efectuate de către alpiniștii utilitari. Aceste situații impun perioade de lucru mai lungi, astfel încât nu sunt suficiente hamurile, chiar și cele special prevăzute în acest scop. Aceste accesorii se suspendă pe o coardă dinamică dedicată și pot fi prevăzute cu diverse accesorii pentru asigurarea poziției lucrătorului, pentru fixarea anumitor scule și unelte. Folosirea acestor scaune nu scutește purtarea echipamentului de asigurare împotriva căderii, care este obligatorie pentru orice situație de lucru la înălțime.

 • Suflante și accesorii

  În sitațiile în care se intervine în spații înguste sau slab ventilate sau acolo unde aerul poate fi viciat de substanțe vătămătoare sunt necesare dispozitive de aducțiune a aerului curat din exterior la locul de muncă. Acolo unde situația o permite iar aerul poate fi adus din afară în cantitate suficientă pentru a asigura o concentrație de oxigen mai mare de 17% se utilizează suflante și furtunuri. Atât suflantele cât și furtunurile pot fi de diferite calibre și capacități/lungimi, pentru a asigura o utilizare optimă în situații diverse.

 • Tripozi

  Pentru situațiile de lucru în spații înguste (canale, puțuri) transportul persoanelor și a materialelor se poate face doar cu ajutorul unor mecanisme de ridicare/coborâre care trebuie montate pe structuri fixe. Daca aceste structuri nu sunt prezente în zona de acces a spațiului se impune prezența unui tripod.

 • Tărgi de salvare

  Tărgile de salvare sunt indispensabile în cazul accidentelor grave în urma cărora victimele suferă leziuni importante și nu trebuiesc mișcate iar evacuarea acestora nu se poate face decât în stare imobilizată. Tărgile pot fi pentru pentru purtarea manuală a victimelor sau pentru evacuarea lor de la înălțime, caz în care sunt prevăzute cu sisteme de asigurare a stabilității victimei pe durata ridicării sau coborârii. 

Afișez 1 - 48 din 180 produse
pe pagină
Afișez 1 - 48 din 180 produse

Produsele noastre

 • Niciun produs disponibil în acest moment