Categorii

Cele mai populare

Niciun produs disponibil în acest moment

Despre EIP - echipamentul individual de protecţie

Despre EIP - echipamentul individual de protecţie

EIP (echipamentul individual de protecţie) include orice tip de echipament ce se intenţionează a fi utilizat de lucrători, cu scopul protejării acestora împotriva unuia sau a mai multor riscuri asupra securităţii şi sănătăţii în muncă.

Echipamentele individuale de protecţie se distribuie GRATUIT de către angajator. Se reînnoiesc de cate ori este nevoie. Echipamentul individual de protecție se degradeaza, își pierde proprietățile de protecție.

Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat în situația în care riscurile nu pot fi eliminate sau limitate în mod suficient prin intermediul mijloacelor tehnice de protecție colectivă sau prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

Prin măsuri colective se înţelege acel echipament care nu este purtat direct de către lucrători sau nu este ţinut în mână de către aceştia, ci sunt amplasate în jurul locului de muncă, protejând împotriva unuia sau a mai multor riscuri unul sau mai mulţi lucrători aflaţi în aceeaşi zonă. Măsurile colective de protecţie sunt prioritare celor individuale deoarece nu sunt legate de individ ci protejează orice lucrător care ajunge să desfăţoare o activitate în acea zonă. Ex. de măsură de protecţie colectivă versus individuală: în cazul operaţiunilor de sudare, ecranele sau paravanele care înconjoară locul de sudare şi protejează toate persoanele din zona adiacentă împotriva radiaţiilor optice neionizate sunt mijloacele de protecţie colectivă pe când ecranele ţinute în mână sau purtate sub formă de ochelari, căşti, viziere de către lucrători sunt echipamente individuale. De asemena, în domeniul protecţiei lucrului la înălţime avem mijloace de protecţie colectivă cum ar fi cele de îngrădire a accesului în zonele cu pericol de cădere (garduri, balustrade, bariere) sau de minimizare a efectului căderii (plase la nivelul căderii sau plase la maxim 2 m sub nivelul căderii) dar şi mijloace de protecţie individuală care previn căderea (mijloace de limitare a deplasării pînă în zonele udne există pericolul de cădere, sisteme depoziţionare) sau care minimizează efectele căderii (opritoare de cădere, amortizoare de şoc).

Toți angajatorii sunt obligați să evalueze riscurile profesionale la locurile de muncă. În urma acestei evaluări se stabilesc riscurile care nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii, iar atunci se decide dacă este necesară dotarea cu EIP și tipul acestuia.

Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție se face în scopul protejării lucrătorului împotriva unuia sau a mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Durata purtării echipamentului individual de protecție este determinată de gravitatea riscului, frecvența expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru, performanțele echipamentului.

Angajatorul este obligat să asigure condiții pentru efectuarea verificărilor legale, depozitarea, curațarea, denocivizarea, întreținerea și repararea mijloacelor individuale de protecție, conform indicațiilor producătorului.

Angajatorul este obligat să înlocuiască echipamentul individual de protecție care nu mai corespunde din punct de vedere al calităților de protecție, când se constată acest lucru, indiferent de motiv.

Sortimentele de echipament individual de protecție se nominalizează de către angajator în urma acțiunii de informare și consultare cu sindicatele/reprezentanții lucrătorilor, pentru fiecare loc de muncă/post de lucru în parte, în funcție de activitățile desfășurate și pentru fiecare meserie în parte.

Toți lucrătorii din cadrul unei firme vor fi dotați obligatoriu cu echipament individual de protecție acordat sub semantură, conform listei întocmite de către angajator, lista fiind valabilă numai pe teritoriul unității acestuia, sau pe teritoriul punctului exterior de lucru.

Trebuie specificat însă că nu doar angajatorul are obligații în ceea ce privește echipamentul individual de protecție. Lucrătorii sunt obligați ca înainte de începerea lucrului să-și verifice întregul echipament din dotare, să semnaleze orice defecțiune sau susceptibilitate apărută și să solicite înlocuirea celui degradat. Lucrătorii sunt de asemenea obligați să nu înceapă lucrul dacă EIP nu este în stare bună și mai ales complet.

Lucrătorii sunt obligați să utilizeze în mod corect echipament individual de protecție din dotare, numai în timpul lucrului, iar după utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare, conform prevederilor legilor securității si sănătății în muncă și regulamentelor interioare.

Dotarea în practică cu echipament individual de protecție se face prin completarea unei fișe individuale de inventar a lucrătorului, sub semnatura de primire a acestuia, pentru fiecare sortiment de EIP acordat.

Durata de utilizare a echipamentului este stabilită de fiecare conducător de loc de muncă, în funcție de condițiile reale de lucru și de activitatea desfășurată de către fiecare angajat la un moment dat, fără a se depăși durata de utilizare stabilită de către producator, respectând principiul că toți angajații vor fi echipați cu echipament individual de protecție adecvat sarcinii de muncă pe care o execută, având ca unic scop protejarea acestora față de riscurile la care se expun.